Sosyete Èd Legal

Nou bay jistis nan chak minisipalite, n ap travay san pran souf pou fè vil nou an yon pi bon kote.

Misyon nou

Legal Aid Society baze sou yon kwayans senp men pwisan: ke okenn Nouyòkè pa ta dwe refize dwa a jistis egal.

Bezwen Sekou?

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Kòmanse isit la pou w wè ki jan nou ka ede w.

Reprezante tout New York

Sa nou fè

Legal Aid Society travay nan tout vil Nouyòk pou asire tout moun gen aksè a jistis. Ekip ekspè nou yo travay nan tout domèn pratik sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo.

"

Nan Legal Aid Society, nou travay pou ogmante aksè a jistis pou Nouyòkè ki gen ti revni yo. Kit nan sal tribinal la oswa nan kominote a, nou san pran souf nan devouman nou nan misyon sa a.

Twyla Carter Avoka-an-chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf

Bay jistis nan yon vil divès

Antre nan ekip nou an ki gen eksperyans, defansè jistis sosyal devwe, avoka, ak ajan chanjman.

Chak moun ki travay ak Legal Aid Society se yon pati esansyèl nan misyon nou pou bay jistis egal ak ekite rasyal. Nou ini pa valè nou yo, epi nou travay avèk obstination pou asire ke kliyan nou yo resevwa pi bon an.

Jistis nan chak borough

Fè yon enpak siyifikatif

Chak jou, Legal Aid Society chanje lavi kliyan nou yo ak èd sipòtè jenere nou yo. Kanpe avek nou.

Sipòte travay nou an