Sosyete Èd Legal

Lokasyon nou yo

Lokal biwo Legal Aid Society atravè senk minisipalite yo te kòmanse pwosesis re-louvri pou piblik la. N ap kontinye kontwole pwotokòl sante ak sekirite COVID-19 pou asire byennèt kliyan nou yo ak anplwaye nou yo. Si w se yon kliyan aktyèl, tanpri konsilte avoka w oswa travayè sosyal ou anvan ou vizite yon biwo an pèsòn. Pou plis enfòmasyon tanpri klike sou isit la.

Brooklyn

Biwo Katye Brooklyn **Kounye a fèmen pou piblik la**

111 Livingston Street, 7th Floor Brooklyn, NY 11201
Staten Island

Biwo Katye Staten Island

60 Bay Street, 3yèm etaj, Staten Island, NY 10301
Manhattan

Katye Jeneral Sosyete Asistans Legal

199 Water Street New York, NY 10038
Bronx

Biwo Katye Bronx

260 E. 161st Street Bronx, New York 10451
Queens

Biwo Katye Queens (Kew Gardens)

120-46 Queens Blvd. Kew Gardens, NY 11415
Bronx

Biwo Dwa Jivenil Konte Bronx

Bilding Tribinal Fanmi Konte Bronx, 900 Sheridan Avenue Room 6-C12 Bronx, New York 10451

Biwo Tribinal Kriminèl Konte Bronx

Bronx Hall of Justice Courthouse, 265 East 161st Street, Sal 599 Bronx, NY 10451
Staten Island

Biwo Tribinal Dwa Jivenil Konte Richmond

Tribinal pou Fanmi Konte Richmond, 100 Richmond Terrace (sòl) Staten Island, NY 10301

Biwo Dwa Jivenil Konte Richmond

60 Bay Street, 3yèm etaj, Staten Island, NY 10301
Brooklyn

Kings County Criminal Defense Office **Kounye a fèmen pou piblik la**

111 Livingston Street Brooklyn, NY 11201, 9yèm etaj

Brooklyn Office for the Aging **Kounye a fèmen pou piblik la**

111 Livingston Street, 7th Floor Brooklyn, NY 11201

Biwo Tribinal Dwa Jivenil Kings County **Kounye a fèmen pou piblik la**

111 Livingston Street Brooklyn, New York 11201, 8yèm etaj

Biwo Tribinal Siprèm Kings County

320 Jay Street Room 1348 Brooklyn, NY 11201
Bronx

Biwo Defans Kriminèl Konte Bronx

260 E. 161st Street Bronx, New York 10451
Staten Island

Tribinal Kriminèl Konte Richmond

26 Central Avenue, 2nd Floor Staten Island, NY 10301
Queens

Queens Housing Court

89-17 Sutphin Boulevard Jamaica, NY 11435

Biwo kriminèl Queens County

120-46 Queens Boulevard Kew Gardens, NY 11415

Biwo Dwa Jivenil Konte Queens

153-01 Jamaica Avenue, 3rd Floor, Jamaica, NY 11432

Biwo Tribinal Dwa Jivenil Konte Queens

Queens County Family Court House, 151-20 Jamaica Avenue Sal A480-484 Jamaica, NY 11432
Staten Island

Biwo Kriminèl Konte Richmond

60 Bay Street, 3yèm etaj, Staten Island, NY 10301
Bronx

Biwo Tribinal Lojman Bronx

1118 Grand Concourse (nan 166th Street) Bronx, NY 10451
Manhattan

Biwo Dwa Jivenil Konte New York

New York County Family Court Building, 60 Lafayette Street Room 9A New York, NY 10013
Brooklyn

Kings County Family Court Office

330 Jay Street Room 3112 Brooklyn, NY 11201
Manhattan

Tribinal Kominotè Midtown

314 West 54th Street New York, NY 10019
Brooklyn

Tribinal Kominotè Red Hook

88 Visitation Place Brooklyn, NY 11231
Manhattan

Biwo Tribinal Kriminèl Konte New York

100 Center Street New York, NY 10013
Brooklyn

Biwo Tribinal Kriminèl Kings County

120 Schermerhorn Room 403E Brooklyn, NY 11201
Manhattan

Biwo Defans Kriminèl Konte New York

40 Worth Street, 5yèm etaj New York, NY 10013
Brooklyn

Biwo Tribinal Lojman Brooklyn

141 Livingston Street, 2nd Floor Brooklyn, NY 11201
Manhattan

Pwojè Tribinal Lojman Manhattan

Tribinal Sivil Konte New York, 111 Center Street, Sal 106 New York, NY 10013

Biwo Lwa Kominotè Harlem

Theresa Towers, 2090 Adam Clayton Powell Jr Blvd. New York, NY 10027
Brooklyn

Biwo Katye Brooklyn - Hendrix Street

394 Hendrix Street Brooklyn, NY 11207