Sosyete Èd Legal

Jounen nan istwa lavi yo

Montre 1 — -1 nan 59.
Istwa

Navige Konplèks la ak Abitrè a nan Inite Lwa Imigrasyon an

Travay Stacy Lam nan non kliyan li yo ki fè fas ak pwosedi pou retire elèv yo mande pou yon konesans rize nan lwa federal ak lwa eta a.
Li piplis
Istwa

Ede rebati lavi kliyan yo nan pratik defans kriminèl la

Lisa Chan se yon travayè sosyal ki ede kliyan li yo simonte lit yo ak abi pandan y ap navige pwoblèm legal yo.
Li piplis
Istwa

Reyinyon Fanmi nan Pratik Dwa Jivenil yo

Martha Arellano, yon travayè sosyal legal, kolabore ak avoka, paralegal, ak envestigatè pou defann pi bon rezilta pou kliyan li yo nan yon sistèm ki souvan pa pwoteje yo.
Li piplis
Istwa

Retabli Imanite Kliyan yo nan Inite Defans Revokasyon Libète Libète a

Marissa Kubicki, yon travayè sosyal legal, konnen ki mal anprizònman ka pote nan tan li ap travay sou Rikers Island.
Li piplis
Istwa

Defann tretman, pa prizon nan pratik defans kriminèl la

Afeisha Julien, yon Travayè Sosyal Legal, travay pou asire kliyan ki gen yon dyagnostik sante mantal oswa lòt andikap resevwa tretman ak sipò kòm yon altènativ a anprizònman.
Li piplis
Istwa

Prevansyon Degèpisman nan Pratik Jistis Lojman nan Vil la

Munonyedi “Mun” Clifford ak ekip li a ap goumen pou asire Nouyòkè ki gen ti revni yo gen yon vwa nan tribinal lojman.
Li piplis
Istwa

Sèvi Timoun yo holistikman nan Pratik Dwa Jivenil yo

Maria Kaidas, yon travayè sosyal, ak Sirica McIntosh, yon avoka, travay ansanm pou pi bon rezilta posib pou jèn kliyan yo.
Li piplis
Istwa

Sipòte ti biznis nan pwojè devlopman kominote a

Rolando Gonzalez ak ekip li a bay kliyan zouti pou amelyore nivo vi yo epi sipòte fanmi yo.
Li piplis
Istwa

Defann jèn ki vilnerab nan Inite Lwa Imigrasyon an

Liz Rieser-Murphy inébranlable nan devouman li pou reprezante jèn moun k ap vini Ozetazini pou chèche yon lavi miyò.
Li piplis
Istwa

Ankèt sou tout pati nan ka a nan pratik defans kriminèl la

Travay Daequan Shane asire ke avoka Asistans Legal yo gen zouti ak kontèks kritik yo bezwen pou bay kliyan pi bon defans posib.
Li piplis