Sosyete Èd Legal

Opòtinite Fellowship

Legal Aid Society Fellows yo ede Nouyòkè yo nan devlope pwojè inovatè ki lakòz chanjman alontèm.

Aplikasyon ak anbochaj delè

Opòtinite Fellowship aktyèl yo

Kanmarad sot pase yo

Loretta Johnson, Equal Justice Works Fellow (2016)

Loretta te reprezante timoun nan pwosedi byennèt timoun kote reyinifikasyon se objektif la epi bati yon modèl pratik ki konsantre sou kolaborasyon ak avoka paran yo pou akselere pwosesis reyinifikasyon an.

Li plis sou travay li.

Melissa Ader, Equal Justice Works Fellow (2015)

Melissa te bay Nouyòkè ki gen revni fèb yo reprezantasyon dirèk ak edikasyon kominotè ki gen dosye kriminèl pou konbat baryè travay yo epi fasilite retounen siksè.

Li plis sou travay li.

Fè yon kesyon?

Pou difikilte teknik oswa kesyon konsènan afichaj, tanpri kontakte nou. Tanpri sonje ke rezime yo voye nan bwat resepsyon sa a pa pral trete.