Sosyete Èd Legal

Avanse Dwa LGBTQ+

Nou defann popilasyon LGBTQ+ New York yo, atravè tout twa pratik yo, nan tribinal ak kominote yo, konbat diskriminasyon, asire aksè a swen sante, lojman, benefis ak dwa, epi ede moun ki afekte nan VIH/SIDA.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la, nou defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Yon jou nan lavi a

Defi Enjistis Sistemik Atravè Inite Lwa ak Politik LGBTQ+ la

Erin Beth Harrist te gen de semèn nan manda li kòm Avoka Sipèvize Inite Lwa ak Règleman LGBTQ+ nou an lè pandemi COVID-19 te sezi Vil Nouyòk. Lè pandemi an te lanse travay nou an non moun LGB ak TGNCNB yo, sitou nan prizon leta yo. Moun trans, espesyalman fanm trans koulè, yo patikilyèman sijè a chòk nan prizon, epi pandemi an te ajoute yon lòt kouch potansyèlman fatal nan yon sitiyasyon ki deja terib.

Erin Beth Harrist  Inite Lwa ak Politik LGBTQ+ 

Travay nou ak patnè yo

Moun TGNCNBI ap fè fas ak yon kriz nan prizon vil Nouyòk

Gwoup Travay Konsèy Vil Nouyòk la sou Pwoblèm ki fè fas ak Transganr, Gender Non-Conforming, Non-Binary, and Intersex People in Custody, ki gen ladann de manm Legal Aid Society, pibliye rapò li te tann depi lontan sou kriz la ap fè fas a. Moun TGNCNBI nan prizon vil Nouyòk nan mwa Out. Konklizyon rapò a revele yon sistèm prizon ki rann moun sa yo envizib, e se poutèt sa trè vilnerab a pi gwo malè ki genyen nan arestasyon, anprizònman, abi, ak neglijans.

KuntalSaha / Geti Imaj 

Pa chif yo

Anpil nan kliyan LGBTQ+ nou yo ki soti nan kominote ki gen ti revni ak kominote koulè yo souvan ap viv nan kafou plizyè opresyon. Travay nou an ede yo simonte obstak ki anpeche yo pwospere nan Vil Nouyòk.

<1 nan 3

Jèn ki nan swen adoptif NYC se LGBTQAI+.

35

TGNCNBI moun ki nan prizon eta a oswa nan prizon vil yo ki te benefisye de defans nou an.

3X

Moun LGB yo nan prizon twa fwa pousantaj moun ki dwat yo.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè vilnerab, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou