Sosyete Èd Legal

Evènman

Montre 0 — -2 nan 38.
Evènman

Batay pou Trans+ ap viv nan prizon ak prizon nou yo

Inite Lwa ak Politik LGBTQ+ Sosyete Asistans Legal la pral òganize yon evènman vityèl 16 novanm pou ogmante konsyantizasyon sou tretman iniman ak ki menase lavi kominote trans+ nan sistèm lwa kriminèl la.
Li piplis
Evènman

Diskisyon tab wonn vityèl: Legalizasyon Marigwana

Madi 29 jen Legal Aid Society te òganize yon evènman vityèl pou diskite enpak Regilasyon Marigwana ak Lwa Taksasyon ak moun ki te goumen pou refòm esansyèl sa a.
Li piplis
Evènman

2021 TCS New York City Marathon

Legal Aid Society fyè pou l patisipe nan Marathon TCS New York City 2021 dimanch 7 novanm.
Li piplis
Evènman

44yèm rekonpans anyèl pou sèvitè jistis

Legal Aid Society te rekonèt travay estrawòdinè anplwaye nou yo, rezistans moun nou reprezante yo ak onore ane sa a, Roger W. Ferguson, Jr.
Li piplis
Evènman

Jounen Defans pwòp Adwaz

Legal Aid Society kanpe ak lòt defansè ak defansè yo nan apèl pou lejislasyon Clean Slate, ki ofri plizyè milyon Nouyòkè aksè jis nan travay ak opòtinite.
Li piplis
Evènman

NYC Majistra Forum

Legal Aid Society fyè pou l patwone evènman sa a epi li rantre nan diskisyon sou sa kous majistra ane sa a vle di pou Nouyòkè vilnerab yo.
Li piplis
Evènman

7yèm Anyèl Benefis Ivè NLP

Pwodiksyon Benefis yo sipòte inite ak pwojè Legal Aid Society ki pa gen anpil lajan ak travay enpòtan yo bay sèvis ak zouti legal gratis pou plis pase plizyè dizèn milye timoun ak granmoun ki pa gen anpil revni.
Li piplis
Evènman

2020 TCS New York City Marathon

Legal Aid Society fyè pou l patisipe nan Marathon TCS New York City 2020 dimanch 1ye novanm!
Li piplis
Evènman

Atelye Viryèl: Konnen Dwa Ou

Join nou sou Instagram Live Mèkredi sa a pandan n ap diskite sou dwa w pandan rankont lapolis ak kijan COVID-19 ap afekte rankont sa yo.
Li piplis
Evènman

Azyatik pou Lavi Nwa: Eksplore ak Pratike Solidarite

Nan dat 19 jen, Avoka Koulè nan Legal Aid Caucus nan Asosyasyon Legal Aid Attorneys-UAW 2325 (ACLA) te prezante yon diskisyon panèl pou eksplore pwofondè eksperyans Azyatik Ameriken, idantite politik, ak...
Li piplis